ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία μας, με την επωνυμία «ALLCRUISES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο “ALLCRUISES” με έδρα την Αθήνα, Λεωφ Βασιλίσσης Σοφίας 65, εφεξής ως η Εταιρεία, είναι μέλος του Συνδέσμου των ελληνικών Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA) και δραστηριοποιείται πρωτίστως στη διοργάνωση και πώληση οργανωμένων ταξιδιών, περιλαμβάνοντας υπηρεσίες κρουαζιέρας.

Η Εταιρεία σέβεται απόλυτα την ιδιωτικότητά σας και συμμορφώνεται με τον Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σκοπός και είδη δεδομένων

Τηρούμε πληροφορίες που µας χορηγούν οι πελάτες μας σχετικώς µε τη συμμετοχή τους στο ταξίδι για την κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης (όνομα, επίθετο, ηλικία, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, προορισμός, στοιχεία προσώπων, με τα οποία ταξιδεύουν, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού) και για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Ειδικότερα οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως για συμμετοχές, κρατήσεις, έκδοση εισιτηρίου, τιμολόγηση και σύνταξη της λίστας πελατών, και για σκοπούς ταξιδιωτικής ασφάλισης. Ακόμη χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για να αποστείλουμε στους πελάτες μας το Newsletter της Εταιρείας με ενημερώσεις, προσφορές και νέα μας.

Τα Ταξιδιωτικά Γραφεία, με τα οποία συνεργαζόμαστε μας χορηγούν πληροφορίες σχετικώς µε τη συμμετοχή των πελατών τους στο ταξίδι (όνομα, επίθετο, ηλικία, στοιχεία ταυτότητας ή διαβατηρίου, προορισμός, στοιχεία προσώπων, με τα οποία συνταξιδεύουν). Αυτές οι πληροφορίες τηρούνται από την Εταιρεία για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Ειδικότερα οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως για συμμετοχές, κρατήσεις, έκδοση εισιτηρίου, σύνταξη της λίστας πελατών, και για σκοπούς ταξιδιωτικής ασφάλισης.

Ακόμη τηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες που µας χορηγούν τα Ταξιδιωτικά Γραφεία με τα οποία συνεργαζόμαστε (όνομα, επίθετο, επωνυμία, στοιχεία των εκπροσώπων σας, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, ΑΦΜ, ΔΟΥ) για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Ειδικότερα οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται κυρίως για την παροχή της υπηρεσίας, για την τιμολόγηση και για τη σύνταξη της λίστας πελατών.

Διαβίβαση

Δεν διαβιβάζουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συλλέγουμε, σε τρίτους παρά μόνο στους συνεργάτες μας που πρόκειται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη διάρκεια της κρουαζιέρας/του ταξιδιού σύμφωνα με την προσφορά που έχει εκάστοτε επιλεγεί.

Για την υποστήριξη και συντήρηση του πληροφοριακού μας συστήματος, καταχώριση και αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνεργαζόμαστε με τις εταιρείες: iproject και netsemantics

Για την αποστολή του Newsletter, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τον πάροχο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας mailchimp

Σε περίπτωση που ο προορισμός είναι τρίτη χώρα, εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αναγκαίο για την παροχή της υπηρεσίας, να γίνεται διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των ταξιδιωτών, σε όση έκταση απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας, στην τρίτη αυτήν χώρα.

Όλοι οι συνεργάτες μας δεσμεύονται ότι εξασφαλίζουν το ίδιο επίπεδο προστασίας δεδομένων με εμάς.

Διατήρηση

Σε περίπτωση λήξης της σύμβασής μας με τον καταναλωτή ή με το Ταξιδιωτικό Γραφείο, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητάς του υποκειμένου μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την υπεράσπιση δικαιώματος ενώπιον δικαστηρίου. Περαιτέρω διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών λαμβάνει χώρα, μόνον εφόσον απαιτείται από τον νόμο. 

Τα δικαιώματά σας

Η Εταιρεία σέβεται απόλυτα τα δικαιώματά σας, όπως αυτά προβλέπονται στον ΓΚΠΔ.

Έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για κάθε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να λαμβάνετε τα δεδομένα σας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε από την Εταιρεία να διαβιβάσει τα δεδομένα σε άλλον. Επίσης μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση των ανακριβών ή τη συμπλήρωση των δεδομένων. Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων που δεν είναι αναγκαία για τον σκοπό της επεξεργασίας που αναφέρεται στο παρόν. Μπορείτε να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων μέχρι να διαπιστωθεί η ακρίβειά τους ή η νομιμότητα της επεξεργασίας τους.

Οι παραλήπτες του Newsletter μπορούν να διαγραφούν από αυτό, είτε επιλέγοντας τη σχετική υπερσύνδεση (unsubscribe ή διαγραφή) είτε στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση welcome@allcruises.gr 

Η Εταιρεία απαντά χωρίς καθυστέρηση στα ανωτέρω αιτήματα και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ερωτήματα κι Ενημέρωση σε περίπτωση αλλαγής

Για οποιαδήποτε ερώτηση σε σχέση με την παραπάνω πολιτική, μπορείτε να απευθυνθείτε στο email welcome@allcruises.gr.