ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Όλοι οι ταξιδιώτες της allCruises IKE καλύπτονται από ασφάλεια αστικής ευθύνης όπως προβλέπεται βάσει οδηγίας της ΕΕ με το υπ’ αριθμού 117595 συμβολαίο της Ευρωπαική Πίστης.